Maximum pro žáky po dobu devítiletého studia dělá ZŠ Bělá pod Bezdězem

zprávy

Hledáte úplnou základní školu s prvním a druhým stupněm, školní jídelnou, školní družinou? Najdete je, a také školní klub, v Bělé pod Bezdězem. Tady zajišťují základní stupeň vzdělání v délce devíti let. Jedná se o příspěvkovou organizaci s právní subjektivitou zřizovanou městem Bělá pod Bezdězem.

Součástí zařízení je školní družina nacházející se v Jenečské ulici a školní pracoviště v Tyršově ulici.

Kvalitní ZŠ pro téměř pětitisícové město

Základní škola Bělá pod Bezdězem je jedinou školou poskytující základní vzdělání v tomto poměrně velkém městě. Počtem žáků se tak řadí k větším základním školám v tomto regionu. Výuka zde probíhá dle ŠVP pro ZV ZŠ Bělá p.B., č. j. ZS BpB 555/16. Ve škole probíhají testování 9. Ročníků k profesní orientaci.

Od prvního ročníku mají všichni žáci ZŠ angličtinu jako povinný cizí jazyk. Od 7. ročníku je vyučován také německý jazyk jako druhý cizí jazyk. Pod tuto ZŠ „spadají“ také děti z obcí Bezdědice, Březinka, Březovice, Čistá, Hlínoviště a Plužná. Rodiče mohou svým dětem zvolit i jinou ZŠ dle svého svobodného výběru. ZŠ je ale povinna přednostně přijmout děti z tohoto spádového obvodu.

Ve škole funguje také školská rada při ZŠ Bělá pod Bezdězem, příspěvková organizace, která byla zřízena 1. 1. 2006. Na webových stránkách školy se můžete podívat na její složení i na programy jejího zasedání.

Poradenství pro každého

ZŠ Bělá pod Bezdězem nabízí i různé poradenské činnosti. Jde o psychologické poradenství, pomoc metodičky prevence nebo výchovné poradkyně, pomoc při volbě povolání, výchovné poradenství, také poradenství pro cizince, poradenství při SPU, SPCH a požární prevenci.

Pro děti nabízí mnohé školní klub, např. sportovní, výtvarné, dramatické a ostatní kroužky, kroužky mimo ZŠ a různé akce.

Více informací najdete na zsbela.cz.

- Reklama -spot_img
pr článek

Redakce doporučuje

Články autora